Allround Opleiding Handtherapie

Algemene informatie

Xpert Handtherapie Onderwijs organiseert 1 tot 2 x per jaar de voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten geaccrediteerde ‘Allround Opleiding Handtherapie’ (AOHT). Doel van de opleiding is het opdoen van handtherapeutische kennis en vaardigheden in het complete spectrum van aandoeningen, letsels en operatieve ingrepen aan de hand, pols en onderarm en elleboog.

  *een les met de digitale snijtafel

Gedurende een intensieve periode van 4 á 5 maanden is mogelijk te specialiseren in de handtherapie. Binnen de opleiding is, naast de hoorcolleges, veel tijd en ruimte gereserveerd voor klinisch redeneren, praktijkvaardigheden en demonstraties. In het cursusprogramma is een volwaardige 2-daagse cursus handspalken opgenomen. Daarnaast wordt een 4-daagse stage gevolgd op één van de vestigingen van Xpert Handtherapie. Na het doorlopen van de opleiding kan je jezelf handtherapeut noemen en ben je in staat om patiënten met handklachten te onderzoeken, diagnostiseren en behandelen. 

De opleiding wordt gegeven op de Xpert Handtherapie locatie in Utrecht. Adres: Papendorpseweg 75, 3528 BJ Utrecht

*een aantal lessen is digitaal te volgen        

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten die zich willen verdiepen en specialiseren in handtherapie. Er is behalve de bacheloropleiding fysio- of ergotherapie, geen andere vooropleiding vereist.

*er is veel aandacht voor het opdoen van praktijkvaardigheden

Start van de Opleiding

 • September 2024
 • Maart 2025

Accreditatiepunten

De Allround Opleiding Handtherapie heeft de volgende accreditaties:

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

144 punten

ADAP (ergo- en oefentherapie)

214 punten

Waarin onderscheiden wij ons met onze opleiding? 

 • Korte doorlooptijd van 4 maanden met hoge lesfrequentie. Hierdoor komt u in een opleidingsflow waarbinnen u veel leert in korte tijd;
 • Wekelijks onderwijs: 16 lesdagen + 1 middag praktijktoets;
 • Praktijkgerichte lessen, dankzij de vele workshops;
 • Geïntegreerde 2-daagse spalkcursus;
 • Vierdaagse stage op één van onze vestigingen;
 • Goed doorontwikkelde organisatie met hoge tevredenheid onder cursisten. Oud-cursisten beoordelen onze opleiding gemiddeld met een cijfer 8,2
 • Ervaren docenten die hun strepen hebben verdiend in het vakgebied;
 • Geen wachtlijst doordat opleiding 2x per jaar wordt aangeboden.

Praktische informatie 

 • Het aantal contacturen is 145 uur en het aantal zelfstudie-uren is 100 uur.
 • Binnen de opleiding wordt 2x getoetst. Een eerste toets (theoretisch) halverwege het programma en een eindtoets aan het eind van het programma (theorie en praktijkvaardigheden). Van de stage wordt een stageverslag gemaakt. Bij voldoende resultaat van de toetsen ontvangt u het certificaat.
 • Het aantal deelnemers is maximaal 30. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de opleiding één of twee keer per jaar worden georganiseerd.
 • Het volgen van deze opleiding biedt een prima uitgangspunt voor het aanvragen van het certificaat CHT-NL.

Cursusprogramma

Bekijk het volledige programma

 

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de kosten, het lesprogramma en cursusinhoud vindt u in de Veelgestelde Vragen.

Meer informatie

Aanmelden

Aanmelden voor de Allround Opleiding Handtherapie kan via het inschrijfformulier