Ulnaire Polspijn

 • Datum: 04-10-2024 
 • Tijd: 8.45-17.00 
 • Sprekers: Pierre-Yves Pennehouat (PA), dr. A. Schuurman (plastisch- hand chirurg), Mara van Soelen (fysiotherapeut, CHT-nl) en Karin Willems (ergotherapeut)
 • Duur van de opleiding: 1 dag 
 • Kosten: €350,- 

Algemene informatie 

In het ochtendprogramma zullen dhr. dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg / handchirurg en dhr. P.A.A. Pennehouat, fysiotherapeut / handtherapeut zowel theoretisch als praktisch verschillende facetten bespreken: anatomie, biomechanica, ongevalsmechanismen, instabiliteit, operatietechnieken en behandelprotocollen. Beide docenten zijn experts op het gebied van diagnostiek en behandeling van ulnaire polsklachten. 

In het middagprogramma zullen zal de materie van het ochtendprogramma gebruikt worden in workshops. In kleine groepen zal er actief geparticipeerd worden in het trainen van verschillende facetten: röntgendiagnostiek, het ulnaire polsonderzoek, protocollair handelen en het gebruik van spalken en ondersteunende middelen. 

Na deelname aan deze workshop zult u in staat zijn te bepalen wat de beste behandeling is voor uw patiënt met ulnaire polsklachten. U heeft kennis en kunde opgedaan in diagnosticeren en behandelen en heeft handvatten voor de dagelijkse praktijk. 

Doelgroep 

Deze clinic is bestemd voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten die over meer kennis en vaardigheden willen beschikken bij de (na)behandeling van patiënten met ulnaire polsklachten. 

Accreditatiepunten 

De Clinic 2 "Ulnaire Polspijn" heeft de volgende accreditaties: 

 • ET: 6 accreditatiepunten 
 • FT: 6 punten 
 • FT (KU) : 8 kwaliteitsuren 

Praktische informatie 

Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 30, zodat gedurende de dag veel interactie mogelijk is. De duur van de opleiding is 1 dag.  

Dagprogramma 

 • 08.15 -08.45 uur: Ontvangst 
 • 08.45 - 09.15 uur: Welkom + Instaptoets 
 • 09.15 - 10.45 uur: Blok 1: Anatomie van het ulnaire complex:
  • Basis anatomie: DRU en TFCC 
  • Functionele anatomie, biomechanica en (gevolgen van) letsel en instabiliteit 
 • 10.45 - 11.15 uur: Pauze 
 • 11.15 - 12.30 uur: Blok 2: Chirurgische behandelingen: 
  • Ongevalmechanismen - Instabiliteit 
  • Diagnostiek 
  • Operatietechnieken: 
   • PT-FCU problematiek 
   • ECU tendinitis/tendinose 
   • Reïnserties (TFCC en 6e loge) 
   • Adams procedure 
   • Ulnakopprothese – DRU prothese 
 • 12.30 - 13.30 uur: Lunch 
 • 13.30 - 15.00 uur: Blok 3: Workshops 
  • A: Spalken en ondersteunende middelen      
  • B: Polsonderzoek                                           
  • C: Behandelrichtlijn / Oefentherapie 
 • 15.00 - 15.30 uur: Pauze 
 • 15.30 - 16.15 uur: Blok 3: Vervolg workshops 
 • 16.15 - 17.30 uur: Afronding: evaluatie en borrel! 

Aanmelden

Aanmelden voor de Clinic ulnaire polspijn kan via het inschrijfformulier