Disclaimer

Copyrights

Op alle door Handtherapie Onderwijs B.V. verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing.

Een bezoeker van één van de opleidingen georganiseerd door Handtherapie Onderwijs BV mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere tijdens deze opleidingen gebruikte informatie openbaar maken of verveelvoudigen, ook niet via een eigen netwerk,  zonder uitdrukkelijke toestemming van Handtherapie Onderwijs B.V..

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de realisatie van onderzoek- of meetstatistieken en de administratie van de diensten van Handtherapie Onderwijs B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door Handtherapie Onderwijs BV. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn rechten kan uitoefenen betreffende rectificatie, verwijdering en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, zodat Handtherapie Onderwijs B.V. de bevestiging hiervan kan retourneren.