Veelgestelde Vragen – Allround Opleiding Handtherapie

Terug naar Allround Opleiding Handtherapie >

Hieronder vindt u de volgorde van de meest gestelde vragen over onze Allround Opleiding Handtherapie (AOHT).

1. Voor wie is de opleiding bestemd?

De opleiding is bestemd voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten die zich willen verdiepen en specialiseren in handtherapie. Het doel van de opleiding is het opdoen van handtherapeutische kennis en vaardigheden in het complete spectrum van aandoeningen, letsels en operatieve ingrepen aan de hand, pols en onderarm. Gedurende een intensieve periode van 4 maanden is het mogelijk te specialiseren in handtherapie.

2. Hoe verhoudt de Allround Opleiding Handtherapie (AOHT) zich tot andere handopleidingen?

Laten we voorop stellen dat alle beschikbare handopleidingen van uitstekende kwaliteit zijn en van een vergelijkbaar niveau, alleen vullen wij een andere opleidingsbehoefte in. Wij leiden cursisten met wekelijks onderwijs, binnen 4 maanden, op tot handtherapeut. Dit betekent dat men in relatief korte tijd in een opleidingsflow terecht komt en zeer veel leert. Onze cursisten geven hiervan aan dat ze het intensief, maar ook prettig vinden om gedurende een relatief korte tijd zo intensief met één onderwerp bezig te zijn. Dit motiveert om gedurende 4 maanden te focussen op de studiedocumentatie, maar ook veel praktijkervaring op het gebied van handtherapie op te doen.

Dankzij het feit dat onze opleiding plaatsvindt in een kortere periode, kunnen wij de lengte van onze wachtlijst beperken. Uw wachttijd is dus maximaal 6 maanden. De lesdagen zijn zeer praktijkgericht, dankzij de vele workshopvormen waarin wij les geven. Een ander voordeel aan onze opleiding is dat wij een volwaardige 2-daagse spalkcursus binnen het programma van AOHT hebben geïntegreerd. Hiermee onderscheiden wij ons eveneens van de andere scholingsaanbieders. Daarnaast hoeft u bij ons de stage niet zelf te regelen, maar verzorgen wij een 4-daagse stage op één van onze vestigingen.

Een ander voordeel is dat u wordt opgenomen in het verwijsnetwerk van Xpert Handtherapie en Xpert Clinics. Wij bieden een zeer volledige en geaccrediteerde opleiding met een hoge tevredenheid onder cursisten.

Oud-cursisten beoordelen onze opleiding gemiddeld op 8,1.

3. Wat zijn de kosten van de opleiding?

De opleiding kost € 3.599-, Voor dit bedrag volgt 4 maanden lang wekelijks 1 onderwijsdag (donderdag) en legt u 2 theorietoetsen en 1 praktijktoets af. Koffie en thee, de wekelijkse lunch en al het studiemateriaal zijn inbegrepen.

4. Voldoet de Allround Opleiding Handtherapie aan de eisen om uiteindelijk het CHT-NL certificaat aan te vragen?

Het volgen van de Allround Opleiding Handtherapie biedt een prima uitgangspunt voor het aanvragen van het certificaat CHT-NL. Behalve het volgen van een meerdaagse geaccrediteerde opleiding, zoals onze opleiding, stelt het NVHT aanvullende eisen met betrekking tot werkervaring als handtherapeut en een (actieve) bijdrage (aan de ontwikkeling) van de handtherapie d.m.v. publicatie(s) of lezing(en). Voor alle voorwaarden rondom het aanvragen van het CHT-NL certificaat verwijzen wij u graag naar de site van het NVHT (www.handtherapie.com).

5. Kan ik de opleiding ook volgen als ik geen ervaring heb? Is het niet te zwaar?

De praktijk heeft uitgewezen dat het goed mogelijk is om zonder ervaring en kennis deel te nemen aan onze opleiding. Wij bouwen het kennisniveau in de 4 maanden langzaam maar gedegen op. Het is wel noodzakelijk om goed gemotiveerd te beginnen aan de opleiding en u hier volledig op te willen focussen gedurende 4 maanden. Voorbereiding op de lessen door het lezen van de aangereikte artikelen is essentieel. Kortom, gedurende de opleidingsmaanden wordt verwacht dat u structureel de stof bestudeert.

Het is verstandig om de geleerde kennis direct in de praktijk toe te passen. Als het mogelijk is om dit te doen in het reguliere werk, dan vindt een goede verbinding plaats van theorie en praktijk. U zult de opleiding wellicht als pittig en intensief ervaren, maar ook als uitdagend, verdiepend en motiverend.

6. Moet ik als recent afgestudeerd therapeut voldoen aan specifieke eisen?

U hoeft als recent afgestudeerd therapeut niet te voldoen aan specifieke eisen. Motivatie, enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn de ingrediënten om onze opleiding met goed gevolg af te ronden.

7. Is deze opleiding bestemd voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten in eerste lijn of in de tweede lijn?

Onze opleiding is toegankelijk voor beide doelgroepen.Wij merken wel dat steeds meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten in de eerste lijn zich specialiseren in handtherapie. Er is een enorme toename van gespecialiseerde handchirurgie en de behandeling hiervoor kan vaak niet in de tweede lijn worden gegarandeerd. Momenteel constateren wij een toenemende behoefte aan eerstelijns handtherapeuten. Wij voorzien graag in de opleiding van deze potentiële nieuwe handtherapeuten.

8. Ervaren fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten de zwaarte van deze opleiding op dezelfde wijze?

Ervaring leert dat onze Allround Opleiding Handtherapie iets zwaarder wordt ervaren door ergotherapeuten en oefentherapeuten dan door fysiotherapeuten. Dit heeft vooral te maken met het verschil in beginniveau van kennis op het gebied van anatomie, anatomie in vivo, aandoeningen en diagnostisch onderzoek. Door het volgen van de opleiding bouwt u echter stap voor stap kennis en vaardigheden op, waardoor een eventueel verschil in beginniveau gelijkmatig wordt ingelopen.

9. Waarom kent Xpert Handtherapie geen wachtlijst voor de AOHT?

Dankzij de doorlooptijd van 4 maanden kunnen wij de opleiding twee keer per jaar aanbieden. De aanmeldingen van geïnteresseerden is groot, maar op dit moment kennen wij nog geen wachtlijst. Uw wachttijd is dus maximaal 6 maanden.

10. Wat is het maximum aantal deelnemers?

Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 30 personen. Mede dankzij dit aantal kunnen wij een interactieve opleiding garanderen.

11. Wat moet ik doen om het certificaat te behalen?

Om het certificaat te behalen verwachten wij 4 dingen van u:

  • U bent aanwezig op alle lesdagen;
  • U loopt een 4-daagse stage op één van onze vestigingen;
  • U schrijft een volledig stageverslag;
  • U legt met succes de 2 theorietoetsen en 1 praktijktoets af. Dit houdt in dat:
    • u voor de 3 toetsen gemiddeld een 5,5 of hoger behaald;
    • 2 van de 3 toetsen voldoende zijn. Dit wil zeggen: 5,5 of hoger.

12. Wat zijn de mogelijkheden bij het niet behalen van een positief toetsresultaat?

Bij het niet behalen van een gemiddeld positief toetsresultaat ontvangt u een bewijs van deelname. Eén toets kan worden herkanst. Maakt u van deze gelegenheid gebruik en zorgt u daarmee voor een voldoende gemiddeld resultaat van 3 toetsen, dan ontvangt u alsnog het certificaat. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, rekenen wij € 50,00 administratiekosten. Bij onvoldoende resultaat op alle 3 afgelegde toetsen is geen herkansing mogelijk. De theoretische of praktische herkansing zal over de lesstof van de gehele opleiding gaan.

13. Welke literatuur wordt gebruikt?

Voorbereidingsliteratuur wordt per les op onze website geplaatst. Na afloop van de les zullen handouts van de presentaties op de website geplaatst worden.

14. Op welke dag wordt les gegeven?

De lesdagen vallen op donderdag. Bij hoge uitzondering zal een lesdag op een andere doordeweekse dag vallen. Dit communiceren wij dan bij aanvang van de Allround Opleiding Handtherapie.

15. Wat is de cursuslocatie?

Onze opleiding wordt georganiseerd bij Xpert Handtherapie vestiging Utrecht. Het adres is:

Xpert Handtherapie Utrecht
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht

De opleiding vind je op de 7de verdieping van het pand, links van de lift. 

Parkeren kan op de P+R Papendorp(betaald) vanaf hier is het 10 minuten lopen, of in de parkeergarage (betaald) vanaf hier is het 1 minuut lopen.

Er is op het sportpark op de Tirionlaan mogelijkheid tot gratis parkeren. Maar dit is snel vol. Vanaf hier is het 10 minuten lopen naar de locatie.

Parkeren bij de locatie behoord niet tot de mogelijkheden omdat deze plekken voor onze patienten gereserveerd zijn. 

16. Behoort betalen in termijnen tot de mogelijkheden?

In uitzonderlijke gevallen is de mogelijkheid tot betaling in termijnen bespreekbaar. Indien u dit wenst, neemt u dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar onderwijs@xperthandtherapie.nl.

Call To Action