Ulnaire Polspijn

Algemene informatie

In het ochtendprogramma zullen dhr. dr. A.H. Schuurman, plastisch chirurg/handchirurg en dhr. P.A.A. Pennehouat zowel theoretisch als praktisch verschillende facetten bespreken: anatomie, biomechanica, ongevalsmechanismen, instabiliteit, operatietechnieken en behandelprotocollen. Beide docenten zijn experts op het gebied van diagnostiek en behandeling van ulnaire polsklachten.

In het middagprogramma zal de materie van het ochtendprogramma gebruikt worden in workshops. In kleine groepen zal er actief geparticipeerd worden in het trainen van verschillende facetten: röntgendiagnostiek, het ulnaire polsonderzoek, protocollair handelen en het gebruik van spalken en ondersteunende middelen.

Na deelname aan deze workshop zult u in staat zijn te bepalen wat de beste behandeling is voor uw patiënt met ulnaire polsklachten. U heeft kennis en kunde opgedaan in diagnosticeren en behandelen en heeft handvatten voor de dagelijkse praktijk.

De volgende datum, 7-10-23, is vol.

Doelgroep

Deze clinic is bestemd voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten die over meer kennis en vaardigheden willen beschikken bij de (na)behandeling van patiënten met ulnaire polsklachten.

Accreditatie

Kwaliteitshuis fysiotherapie: 6 kwaliteitsuren

Praktische informatie

Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 30, zodat gedurende de dag veel interactie mogelijk is. De duur van de opleiding is 1 dag. 

Dagprogramma

08.15 -08.45 uur Ontvangst
08.45 - 09.15 uur Welkom + Instaptoets
09.15 - 10.45 uur Blok 1: Anatomie van het ulnaire complex:
  • Basis anatomie: DRU en TFCC
  • Functionele anatomie, biomechanica en (gevolgen van) letsel en instabiliteit
10.45 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Blok 2: Chirurgische behandelingen:
Ongevalmechanismen - Instabiliteit
Diagnostiek
Operatietechnieken:
  • PT-FCU problematiek
  • ECU tendinitis/tendinose
  • Reïnserties (TFCC en 6e loge)
  • Adams procedure
  • Ulnakopprothese – DRU prothese
12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 15.00 uur Blok 3: Workshops
A: Spalken en ondersteunende middelen     
B: Polsonderzoek                                          
C: Behandelrichtlijn / Oefentherapie
15.00 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.15 uur Blok 3: Vervolg workshops
16.15 - 17.30 uur Afronding: evaluatie en borrel!

Duur van de opleiding

1 dag

Kosten

€350,-